Wat te doen na een aanrijding?

Als u een aanrijding krijgt is het belangrijk om te weten wat u moet doen.

 

Getuigen

 

Getuigen zijn heel belangrijk om uw autoschade te kunnen verhalen (en om te voorkomen dat u eventueel strafrechtelijk wordt vervolgd). Vraag na een aanrijding meteen de identiteit op van de bestuurder van de auto van de tegenpartij en noteer deze. Schrijf desnoods de kentekens op van auto’s waarvan de bestuurder de aanrijding waarschijnlijk heeft zien gebeuren.

 

De meest nuttige getuigen zijn neutrale buitenstaanders. De verzekeraar, en als het zover komt de rechter, hechten bijvoorbeeld meer waarde aan de verklaring van volwassenen en buitenstaanders dan die van familie en kleine kinderen.

 

Wanneer politie erbij halen?

 

Bij een ernstig ongeval (letsel, flinke materiële schade) moet de politie altijd gebeld worden. Zonodig ook de ambulance via 112. Gaat het om kleine schade en zijn de beide partijen het met elkaar eens over de toedracht, dan is tussenkomst van de politie niet nodig. Zorg wel dat het schadeformulier ondertekend wordt. Zo niet: alsnog de politie erbij.

 

Ook bij eenvoudige aanrijdingen kan een aantekening in een politierapport van belang zijn, als de tegenpartij later met een ander verhaal komt.

 

Europees schadeformulier downloaden

 

Schadeformulier invullen

 

Vul het Europese schadeformulier juist en volledig in. Dit voorkomt vertraging in de afwikkeling met uw verzekeraar. De voorkant moet worden ondertekend door beide partijen. De achterkant is bedoeld voor uw eigen gegevens.

 

Het Europees schadeformulier is in heel Europa hetzelfde. Zo is de Nederlandse tekst bij vraag 1, 2, 3 of 12 dus exact gelijk aan de tekst in bijvoorbeeld het Albanees. Het formulier kan dus zonder taalproblemen worden ingevuld.

 

Invultips

  • Getuigen: noteer meteen hun naam en adres; kenteken van hun voertuig
  • Neem verzekeringsgegevens van de tegenpartij over van de groene kaart. Bij auto’s uit bepaalde landen (Frankrijk, Italië) staan de gegevens op een document onder de voorruit
  • Let op! In bepaalde landen is het heel moeilijk om alleen via het kenteken een verzekeraar te achterhalen
  • Geef goed aan waar de schade zich bevindt. Dit voorkomt achteraf ontkenning van de tegenpartij: “O, maar die schade heb ik niet veroorzaakt...”
  • Maak foto’s van de schade. Zeker in het buitenland
  • Invullen vraag 12. Met kruisjes geeft u beiden aan wat de toedracht van het ongeval is. Vul onderaan ook in hoeveel kruisjes u gezet heeft! Soms wil een tegenpartij achteraf er stiekem een kruisje bijzetten
  • Kruis bij vraag 12 het juiste vakje aan. Nooit een vakje aankruisen dat ongeveer de situatie weergeeft! Lukt het beschrijven niet met vraag 12, gebruik dan punt 14 (opmerkingen)
  • Vermeldt de tegenpartij onder punt 14 iets waarmee u het niet eens bent? Dan duidelijk protest aantekenen. Anders wekt u de schijn dat u het met de opmerking(en) eens bent.
  • De situatieschets. Geef ook duidelijk aan waar op de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de aanrijding
  • Ondertekenen. Zet alleen een handtekening als u het eens bent met de inhoud van het formulier. Bent u het niet eens, maak dan een duidelijk voorbehoud onder punt 14

Wanneer alle bovengenoemde zaken zijn afgehandeld, neem dan contact met ons op, BOEM is bellen, telefoonnummer 0528 - 277232. Ook als het schadeformulier nog niet volledig is ingevuld of er zijn zaken die u niet begrijpt kunt u bij ons terecht, wij helpen u graag met het invullen van het schadeformulier.